Monica och Zenita vann kategorin Ledarskap för många års spelansvarsarbete

Det krävs hårt arbete för att bli bra på något. För att bli excellent krävs de tusen timmarnas engagemang, hängivenhet, mod att slåss för en övertygelse. Det är för den hängivenheten Zenita Strandänger och Monica Medvall belönas med ledarskapspriset i den första Swedish Gambling Award.

– Det är fantastiskt roligt. Man blir lite stolt, säger Monica Medvall.

I många år har de jobbat på Svenska Spel med hållbarhets- och spelansvarsfrågor på strategisk och operativ nivå både nationellt och internationellt. 

Parallellt med sin egen kunskap har de byggt den statliga jättens hållbarhetsstrategi – och praktik – för hur man håller konsumenterna till ett sunt spelande.

Medvetenheten om riskerna med spelmissbruk ökade hos den statliga speljätten redan i mitten av 2000-talet.

-Då skaffade vi Playscan och gjorde spelansvar till en ”usp”, säger Monica Medvall.

Det var dock inte alltid en enkel resa – att få organisationen att välja att inte tjäna pengar.

-Ibland var det målkonflikt med produktägarna i organisationen, men Svenska Spel är ett statligt bolag vd Lennart Käll var otroligt bestämd, spelansvaret måste gå före omsättningen, berättar Monica Medvall.

Steg för steg infördes säljbegränsningar. 2007, i samband med online-pokern, kom kravet att spelarna satte en veckobudget som de inte fick överskrida. Bonusar och rabatter plockades bort. Obligatorisk registrering infördes. Playscan, som mäter spelarens beteende,  kompletterades med Gamgard, som klassificerar spelprodukternas risk.Genom registrering och verktygen kunde vi se varje spelares beteende. När en spelare uppvisade ett riskbeteende kunde vi ta kontakt med våra proaktiva samtal, säger Monica Medvall.

”Att vi vågade börja med proaktiva samtal hyllas av många”

Zenita Strandänger

– Jag har träffat många spelberoende genom åren som varit positiva till vårt arbete. Ofta handlar det om att vi lyssnar på dem och tar deras idéer vidare. Ett exempel är när vi drev igenom 18-årsgräns på lotter, innan det blev lag, det var en stark rekommendation från spelberoende.

Men visst har de mött motstånd:

– Obligatorisk registrering hos våra fysiska ombud var en svår match att få till, minns Monica Medvall.

Ett problem med att vara föregångare är att det inte finns så mycket kunskap.

– Vi ville ha forskningsbaserade verktyg och upptäckte att det inte fanns så mycket forskning, säger Monica Medvall.

2011 startade Svenska Spel ett forskningsråd och finansierade det med 5 miljoner om året. 2014 inrättade de beroendeforskaren Anders Håkanssons professur.

Att värna konsumenter är ena sida av spelansvarsbiten – att värna spelet som underhållningsprodukt är den andra:

– Detta är viktiga frågor. Det ska vara roligt att spela, men den senaste rapporten visar att spelberoendet ökar, framför allt bland kvinnor. Samtidigt slutar allt fler att spela. Om man ska ha en långsiktigt hållbar kund måste man hålla deras konsumtion på en lagom nivå.

Därför tror de att omsorg om spelarna är en ödesfråga för branschen. Samtidigt svår för bolagen att klara själv i den stenhårda konkurrens som nu råder.Det är naivt att tro att självreglering funkar när så många nya aktörer kommer in. Det är viktigt att spelinspektionen får resurser att vara en hård ledare och följer upp allt som rapporteras in, säger Monica Medvall.

– Spelansvar ska man inte konkurrera med. Där ska man vara öppen och transparant, dela med sig av forskning och kunskap. När det gäller spelansvar måste vi samarbeta.

Därför tog de i somras beslutet att tacka Svenska Spel för alla år, och startade en egen konsultbyrå för att erbjuda sin kunskap, erfarenhet och eld till andra bolag.

– Drivkraften har lett till att jag ser att det finns mer att göra hos alla spelbolag och att vi tillsammans faktiskt kan göra skillnad, säger Zenita Strandänger.

Monica och Zenitas tips för ett lyckat spelansvarsarbete

  1. Följ lagens avsikt med omsorgsplikten
  2. Jobbar förebyggande, var proaktiv och kontakta riskspelare.
  3. Gör gärna mer än vad lagen säger – det ger nöjda kunder och kommer att bli en konkurrensfördel.

Läs om vinnaren av Hållbarhet

Läs om vinnaren av Kundnöjdhet