Swedish Gambling Award hyllar ansvarstagande och nytänkande i spelbranschen

Alla nominerade bidrag 2022

Syftet med Swedish Gambling Award är att visa på de många positiva initiativ som görs i spelbranschen. Debatten överskuggas ofta av spelbranschens misslyckanden och negativa effekter. Här vill vi ge möjligheten att ta del av de positiva arbete som görs för att skapa en sund, modern och hållbar bransch. 

Den 30 mars 2022 korades vinnarna vid en digital prisceremoni och alla nominerade bidrag presenteras här nedanför: 

Hållbarhet

Samhällsansvar

VINNARE. Allmännyttiga verksamheter överlever inte på bidrag. Tänk om de kunde bedriva lotterier som genererar ett överskott, även när kompetens eller ekonomiska muskler saknas. Nu är det möjligt: Random State har skapat en integrerad tjänst som ideella föreningar kan ta hjälp av. 

Trots att hälften av alla idrottsutövare i Sverige är kvinnor är det bara en femtedel av stipendiepengarna som delas ut till damidrottare. Svenska Spel dela upp sponsorbidrag jämlikt, jobba kontinuerligt med krav och uppföljning och använder sitt inflytande för att skapa en mer jämställd idrott.

Paf vill vara med och lösa samhällets brist på kunnig tech-personal samt skapa möjligheten att studera modern teknologi oavsett kön, ålder eller etnicitet. Paf har finansierat och startat en banbrytande modern tech-utbildning under namnet grit:lab. 

Covidpandemin omkullkastade och försvårade arbetet för Postkodlotteriets 56 ideella förmånstagare. För att hjälpa till betalade Postkodlotteriet snabbt ut ett Covid-tillägg på totalt 70,4 miljoner kronor.

Gräsrotsidrotten är unik för Sverige. För att berömma dessa klubbar startade Unibet och NHL-målvakten Henrik Lundqvist fonden 30/30. Tusentals klubbar har nominerats och totalt 2,7 miljoner har tilldelats 90 klubbar.

Spelansvar

VINNARE. Spelberoende är en sjukdom som baseras på skam och mörkertalet av lidande stort. Detta ville Spelfriheten förändra och lanserade initiativet Unblurred. Syftet har varit att motverka just skammen och genom igenkänning och hopp få fler att våga söka hjälp.

Unga som spelar löper en högre risk att utveckla spelproblem. Genom Svenska Spels initiativ Spelkoll PLUS används data, personlig kontakt och anpassad kommunikation för att på ett effektivt sätt förhindra att unga utvecklar spelproblem och istället tar kontroll över sitt spelande.

För att skydda kunder mot överdrivet spelande och minska risken för förlorad tidsuppfattning, har Svenska Spel för spelformen Vegas infört en obligatorisk paus på 10 minuter som aktiveras efter 120 minuters kontinuerligt spelande.

Spelansvaret är ATG:s viktigaste hållbarhetsfråga. De ställde sig frågan hur de skulle få  medarbetarna än mer involverade i detta arbete. Lösningen blev att arrangera en Responsible Gambling Week.

Journey Towards Zero är ett initiativ av Kindred Group med syftet att reducera intäkterna från problemspelare ner till noll kronor i slutet av 2023. Varje kvartal släpps data över mängden intäkter från högriskspelare.  

Kundnöjdhet

Effekt & NKI

VINNARE. Svenska Spel kombinerar teknologi med mänsklig omtanke och erbjuder olika stöd och verktyg för en trygg spelupplevelse. Personliga samtal tas med kunder som behöver extra omsorg, där information om spelkollsverktyg ges och hjälp till spelpaus för de som behöver.

Svenska Spel ville förbättra spelupplevelsen i tips​et. Det löstes genom ett tvärfunktionellt internt arbete i kombination med dialog med kunderna, som fick vara med genom hela processen. Genom nya insikter kunde upplevelsen löpande förändras och förbättras för såväl nya som befintliga kunder. 

För att vara så bra som möjligt jämför Betsson sin kundtjänst med de bästa e-handels- och digitala underhållningsföretagen. De utvecklar interna verktyg och implementerar den senaste tekniken för att kunna ge en innovativ kundupplevelse. Detta har haft en positiv effekt med en servicenivå på över 92 procent. 

ATG lanserade hösten 2021 det nya varumärket Big 9 som är ett nytt fotbollstips. Och kunderna verkar gilla det nya fotbollstipset på europeisk toppfotboll – 8 av 10 gör tummen upp.

Marknadsföring

VINNARE. I en bransch där reklamen ofta kritiseras framstår Betsson Groups satsning Fimpens Resa som ett bra exempel på hur ett spelbolag kan tillföra värde till sina kunder och sporten. Fimpens Resa har fångat sportentusiasters hjärtan med bland annat över 7 miljoner visningar på Youtube.

Konkurrensen om framtidens talanger är tuff, framför allt i den negativt ansedda spelbranschen. Kampanjen Sveriges Roligaste Jobb visade upp Svenska Spel som arbetsplats med hjälp av sportprofiler som turades om att vikariera som Vinnarkommunikatör, samtidigt som en rekryteringsprocess för tjänsten löpte parallellt.

Sjungande hästar i en hage – är det bra och underhållande reklam? Ja, faktiskt mer än så. 67 procent tyckte ATG:s reklam var ”bättre” eller ”mycket bättre” än all spelreklam.

Ett levande föreningsliv och ett stort utbud av olika idrotter bidrar till att förbättra både fysisk och mental hälsa hos unga. Svenska Spel driver frågan och i kampanjen ”Vi vet vem som vinner” berättar de om sitt engagemang för att barn och unga ska kunna välja bland ett riktigt utbud av sporter.

Ledarskap

Person

VINNARE. Axel Lyckberg på Svenska Spel gör skillnad på riktigt. Ständigt arbetar han för att hitta indikatorer som gör det lättare för spelbranschen att förebygga spelproblem. Genom sitt genuint brinnande intresse och engagemang hittar han lösningar som bygger på fakta.

Sandra Lindberg är Chief People Officer, hon är en nyckelfigur i organisation Quickspin. Utöver sitt arbete internt jobbar hon ständigt för att utmana och motverka subtila, omoderna normer och värderingar i spelbranschen. Hon jobbar också för att sprida information om hur man kan skapa och driva en rättvis och inkluderande organisation. 

När pandemin slog till blev HR-direktör Maria Furenmo Svenska Spels förändringledare för omställningen till det ”nya normala”. Det som utmärkt Marias ledarskap är hennes förmåga att lyfta blicken och tänka bortom pandemin. Beslut som stärkt Svenska Spel som en attraktiv och hållbar arbetsplats anpassad för ett mer flexibelt arbetsliv.

Organisation

VINNARE. The Sustainable Gambling Conference är en årlig konferens  initierad och arrangerad av Kindred sedan 2016 med över totalt 2000 deltagare. Syftet är att öka samarbetet i spelbranschen och utvecklingen av hållbart spelande. www.sustainablegambling.com

För att hantera risker, ta vara på möjligheter och göra reell skillnad jobbar Svenska Spel efter en långsiktig, strukturerad och målinriktad strategi för hållbarhet. För vart och ett av strategins fokusområden finns minst ett mål. På så sätt skapas positiva resultat och effekter.

Postkodlotteriet vill vara en ledande inspiratör för andra givare till civilsamhället. Många andra ställde in sina donationer på grund av pandemin, när det behövdes som mest. Postkodlotteriet gjorde tvärtom och 56 organisationer fick dela på totalt 70,4 miljoner kronor extra.

Kategorier

Alla initiativ, projekt och kampanjer men även organisationer och ledare som bidrar till en mer hållbar, modern och sund spelbransch är välkomna att vara med i tävlingen. Arbetet ska ha varit aktuellt under det senaste två åren: ha startats, pågå eller avslutats. 

Det går att delta i tre huvudkategorier: Ledarskap, Hållbarhet och Kundnöjdhet.

 • Inom Ledarskap kan man delta i kategorierna Person och Organisation
 • Inom Hållbarhet kan man delta i kategorierna Spelansvar och Samhällsansvar
 • Inom Kundnöjdhet kan man delta i kategorierna Effekt & NKI och Marknadsföring

I alla dessa sex olika kategorier utser vi årets vinnare. Det sker vid en prisutdelning i mars 2022.

Det är kostnadsfritt att delta i Swedish Gambling Award och det finns ingen begränsning i hur många bidrag man får skicka in. Samma bidrag kan dessutom delta i flera kategorier, men med en separat ansökan per kategori. 

Person eller organisation – känner du till någon som är spelbranschens främsta inspiratör och  förändringsledare?

En bransch utvecklas genom att gamla normer utmanas och att någon vågar gå först och göra något på ett nytt sätt. Att lyssna till omvärlden, förstå samhällets utveckling, kundernas förändrade krav och förväntningar kräver uppmärksamhet. 

Som hockeyspelaren Wayne Gretzky sa ”en bra hockeyspelare spelar där pucken är. En suverän hockeyspelare spelar där pucken kommer att hamna”.

För att lyckas med en förändring krävs ett bra ledarskap. En bra ledare är någon som är tydlig, modig, vågar misslyckas och är tillräckligt ödmjuk för att dela med sig av sin kunskap.

Känner du en person eller en organisation som passar in på denna beskrivning? Då hoppas vi att du vill nominera personen eller organisationen i denna kategori.

Exempel på bidrag
Genom sina insatser har personen eller organisationen:

 • med ett ansvarsfullt ledarskap blivit en positiv förebild för en hållbarare utveckling
 • skapat en attraktiv, hållbar arbetsplats och ett föredöme i branschen
 • vågat ta ett obekvämt och inspirerande beslut i syfte att bidra till en positiv utveckling
 • utmanat branschen med ny kunskap och inspiration
 • fört talan inom ett visst område och påverkat opinionen.

Ansvar för spelare och samhället – Vad ni har gjort för att öka konsumentskyddet, spelansvaret eller för att förbättra samhället?

 

Hållbarhet är idag lika viktigt som att möta marknadens behov med sina produkter och tjänster. Alla måste bidra positivt till samhället ur ett socialt, ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv. Så även spelbranschen.

 

En av spelbranschens viktigaste hållbarhetsfrågor är spelansvar. Att spela ska vara en rolig underhållning och något som görs som förströelse. Ingen ska må dåligt av att spela – det måste vara branschens gemensamma mål!

 

Tyvärr finns det en viss risk med alla produkter, att de kan leda till ett osunt spelande. Spelbranschen har ett ansvar att minimera denna risk. Detta kan göras genom många olika insatser och lösningar: spelansvarsverktyg som följer spelarens mönster, insatser som görs vid tecken på problem, justeringar i själva produkten, tydlig kommunikation och informationsspridning, med mera. 

 

Har ni hittat ett sätt att bättre nå detta mål och har ökat skyddet för konsumenten eller förbättrat samhället? Om svaret är ja hoppas vi att ni vill delta med ett bidrag i denna kategori.

 

Exempel på bidrag
Genom innovativa och inspirerande insatser har:

 • man utvecklat verktyg/system/processer för spelansvar
 • man utvecklat produkter som minskar risken för spelproblem
 • kommunikationen och marknadsföringen inkluderat spelansvar och samhällsansvar
 • man genomfört insatser som minskar riskspelandet
 • man startat forskningsprojekt
 • man satt jämställdhet, hållbarhet och mångfald satts i fokus
 • har organisationen bidragit till att förbättra miljön och samhället

Nöjda kunder – känner du till inspirerande, innovativa initiativ och måttfulla marknadsföringsinsatser som har lett till att skapa nöjda och lojala kunder?

 

Det brukar sägas att människan alltid har spelat och att spel alltid kommer att finnas. Det hoppas vi stämmer, men idag har spelbranschen hård konkurrens från många andra underhållningsformer som mättar samma behov.

 

Enligt statistiken väljer allt färre i Sverige att lägga sina pengar och sin tid på spel om pengar. Det är viktigare än någonsin att behålla sina kunder och se till att de är riktigt nöjda.

 

Går det att hålla spelkunder nöjda även om de inte vinner den där storvinsten som reklamen lockade med? Om ni har hittat en lösning eller ett inspirerande initiativ som har ökat kundnöjdheten så hoppas vi att ni vill delta med ett bidrag i denna kategori.

 

Exempel på bidrag
Genom innovativa och inspirerande insatser har:

 • man utvecklat kundens köpupplevelse
 • man förbättrat kundbemötandet och dialogen
 • produkterna fått ett ökat underhållningsvärde
 • kunderna fått värde för pengarna även om de inte vunnit
 • man erbjudit underhållning utöver det vanliga
 • marknadsföringen haft annat budskap än stora vinster, jackpots och bonusar.

Så deltar ni

Det är enkel och kostnadsfritt att vara med i Swedish Gambling Award. Du fyller i en ansökan och motiverar bidraget/bidragen genom att beskriva:

Bakgrund

Förklara bakgrunden och varför initiativet togs
– vilket problem skulle lösas?

Lösning

Beskriv initiativet eller ledarskapsinsatsen och hur det löste problemet på ett nytt sätt.

Resultat

Vilket resultat har uppnåtts med initiativet och vilka lärdomar finns?

Ansökan

Ett bidrag skickas enkelt in via verktyget Penetrace: skapa ett konto här eller logga in på befintligt konto,  

Ett bidrag kan vara med i flera kategorier, men måste då registreras för varje kategori. Det går bra att komplettera ansökan med filer, bilder till exempel, vilket görs direkt i Panetrace. Innehållet i ansökan och eventuellt visuellt material kan komma att användas i extern kommunikation. Är materialet konfidentiellt måste det framgå. 

Tips från coachen

Inget initiativ är för litet

Alla initiativ som är med och utvecklar spelbranschen i en hållbar, ansvarsfull riktning är bra bidrag! Inget projekt är för litet. Inget projekt är för stort. Dela med er och var stolta över det ni gör. Blev ni inte nominerade förra året – försök igen! Se här under vad juryn tittar på.

Gör en tydlig och enkel ansökan

Det viktigaste är att på ett enkelt sätt beskriva vad utmaningen var, hur lösningen såg ut och vilket resultat som uppnåddes eller kan komma att uppnås. Låt bidraget vara lättläst och överskådligt.

Delta för spelarna och branschen

Ska spelbranschen utvecklas i en positiv riktning som förtjänar ett starkt förtroende behövs konkreta exempel på vad som görs för att skapa förändring. Var med i detta viktiga arbete och visa spelbranschen från en annan sida. Hjälp oss att hitta förebilderna och bygg den interna stoltheten.

Juryn bedömer och nominerar tävlingsbidrag utifrån:

Tidsplan 2021/2022

Inlämning av bidrag
15 november 2021 – 7 februari 2022

Juryarbete 
februari / mars 2022

Nomineringar
11 mars 2022

Prisutdelning
30 mars 2022

Juryn

Ann-Sofie Olsson, Jurymedlem Swedish Gambling Award

Ann-Sofie Olsson
Ordförande

Managementkonsult, Priority Group

Anna Berggren

Konsult business och ledarskap

Mats Georgson​

Vd, Georgson & Co

Hanna Riberdahl​

Vd, Sveriges Annonsörer

Magnus Berglund, Jurymedlem Swedish Gambling Award

Magnus Berglund

Vd, Kinglet

Maria Kausits, Jurymedlem Swedish Gambling Award

Maria Kausits

Analytiker och partner, SB Insight

Leif Almgren

Senior spelkonsult

Frågor och svar

Swedish Gambling Award ska sätta strålkastaren på de goda initiativ som gjorts och som ökar ansvarstagandet och en hållbar utveckling i spelbranschen. Mod och nytänkande ska premieras och förebilder hyllas i hopp om att inspirera andra att följa samma väg.

Spelbranschen skapar underhållning och glädje för många människor i Sverige. Trots det har branschen en del utmaningar. Allmänhetens förtroende är på en låg nivå för att det ska vara långsiktigt hållbart. Kritik riktas bland annat mot att spelreklam är påträngande och att ansvarstagandet är för långt . En del av kritiken är befogad men långt ifrån allt. Därför vill vi visa på det seriösa och strävsamma arbete som pågår för att skapa en sund och säker spelbransch.

Swedish Gambling Award arrangeras av branschorganisationerna BOS och Sper, men utmärkelsen vänder sig till alla aktörer i spelbranschen. En oberoende jury utser vilka som ska nomineras och vem som vinner.

Utmärkelsen innebär att initiativ från spelbranschen, eller aktörer som jobbar med spelbranschen, kan vara med och delta. De som vinner belönas med diplom och äran. Initiativen kommer även att lyftas fram som goda exempel i Spers kommunikation och informationsarbete.

Alla speloperatörer som har spellicens i Sverige kan delta. Även leverantörer av produkter och tjänster till spelbranschen i Sverige kan vara med så som spelutvecklare, marknadsförare, betallösningar och analytiker.

Företaget eller organisationen som deltar behöver inte ha sitt säte i Sverige. Kravet är att man vänder sig till svenska konsumenter och att man som speloperatör innehar svensk spellicens.

Arbetet ska ha varit aktuellt under de senaste två åren –  ha startats, vara pågående eller avslutats. Initierades arbetet för flera år sedan men pågår med gott resultat går det bra att använda som bidrag.

Nej, det är kostnadsfritt att delta i Swedish Gambling Award.

Ansökan kan göras på svenska eller engelska.

Det finns ingen begränsning för hur många bidrag man kan delta med. Vill ett företag/organisation delta i flera kategorier med samma bidrag ska dock en ansökan per kategori göras.

Man kan anmäla bidrag med start från 15 november 2021 till och med den 7 februari 2022.

Ett bidrag kan komma från en speloperatör, en leverantör eller en samarbetspartner. Däremot måste den som är föremål för ansökan bli informerad om att ett bidrag skickas in.

Juryn består av sju personer varav en ordförande. Personerna besitter olika kunskap inom ledarskap, hållbarhet, kommunikation och marknadsföring. Jury är oberoende och deras beslut kan inte överklagas.

Juryn utgår ifrån om initiativen visat på kreativitet och nytänkande, har påverkat kundernas agerande, är en insats eller ambition utöver det vanliga, har inspirerat andra/går att använda av andra, har skapat opinion eller påverkat attityd.

De nominerade bidragen tillkännages under mars 2022, efter att juryn har sagt sitt.

Årets vinnare tillkännages i slutet av mars 2022 vid en digital prisutdelning.

Det går inte att delta anonymt eller skicka in anonyma bidrag utan det måste vara tydligt vem som är avsändare till initiativet. Däremot kommer känslig information inte publiceras, sådant som t.ex. juryn tar del av i ansökan om det inte har godkänts innan.

Kontakt

Har du frågor om Swedish Gambling Awards är du välkommen att kontakta oss.
Fyll i formuläret eller mejla till swedishgamblingaward@gmail.com


Arrangörer