Information in English

Swedish Gambling Award 2023 har öppnat för bidrag!

Utmärkelsen Swedish Gambling Award hyllar ansvarstagande och lyfter fram de många positiva initiativ som görs i spelbranschen. Debatten överskuggas ofta av spelbranschens misslyckanden och negativa effekter. Här vill vi ge möjligheten att ta del av de positiva arbete som görs för att skapa en sund, modern och hållbar bransch.

Bidrag kan lämnas in till den 3 april 2023 och årets vinnare utses vid en prisutdelning i Stockholm den 15 juni 2023. Allt du behöver veta för att delta hittar du här!.

Inlämning av bidrag
16 januari – 3 april

Juryarbete
april/maj

Nomineringar
maj

Prisutdelning
torsdag den 15 juni

Bidrag kan nomineras i sex kategorier

Alla initiativ, projekt och kampanjer men även organisationer och ledare som bidrar till en mer hållbar, modern och sund spelbransch är välkomna att vara med i tävlingen. Arbetet ska ha varit aktuellt under det senaste två åren: ha startats, pågå eller avslutats. 

 • Inom Ledarskap kan man delta i kategorierna Person och Organisation
 • Inom Hållbarhet kan man delta i kategorierna Spelansvar och Samhällsansvar
 • Inom Kundnöjdhet kan man delta i kategorierna Effekt & NKI och Marknadsföring

Person – känner du till någon som är spelbranschens främsta inspiratör och  förändringsledare?

En bransch utvecklas genom att gamla normer utmanas och att någon vågar gå först och göra något på ett nytt sätt. Att lyssna till omvärlden, förstå samhällets utveckling, kundernas förändrade krav och förväntningar kräver uppmärksamhet. 

Som hockeyspelaren Wayne Gretzky sa ”en bra hockeyspelare spelar där pucken är. En suverän hockeyspelare spelar där pucken kommer att hamna”.

För att lyckas med en förändring krävs ett bra ledarskap. En bra ledare är någon som är tydlig, modig, vågar misslyckas och är tillräckligt ödmjuk för att dela med sig av sin kunskap.

Känner du en person eller en organisation som passar in på denna beskrivning? Då hoppas vi att du vill nominera personen eller organisationen i denna kategori.

Denna kategori väljer du om du vill nominera en person som passar in på beskrivningen om ett bra ledarskap.

Exempel på bidrag
Genom sina insatser har personen:

 • med ett ansvarsfullt ledarskap blivit en positiv förebild för en hållbarare utveckling
 • skapat en attraktiv, hållbar arbetsplats och ett föredöme i branschen
 • vågat ta ett obekvämt och inspirerande beslut i syfte att bidra till en positiv utveckling
 • utmanat branschen med ny kunskap och inspiration
 • fört talan inom ett visst område och påverkat opinionen.

Organisation – känner du till någon som är spelbranschens främsta inspiratör och  förändringsledare?

En bransch utvecklas genom att gamla normer utmanas och att någon vågar gå först och göra något på ett nytt sätt. Att lyssna till omvärlden, förstå samhällets utveckling, kundernas förändrade krav och förväntningar kräver uppmärksamhet. 

Som hockeyspelaren Wayne Gretzky sa ”en bra hockeyspelare spelar där pucken är. En suverän hockeyspelare spelar där pucken kommer att hamna”.

För att lyckas med en förändring krävs ett bra ledarskap. En bra ledare är någon som är tydlig, modig, vågar misslyckas och är tillräckligt ödmjuk för att dela med sig av sin kunskap.

Känner du en person eller en organisation som passar in på denna beskrivning? Då hoppas vi att du vill nominera personen eller organisationen i denna kategori.

Denna kategori väljer du om du vill nominera en organisation som passar in på beskrivningen om ett bra ledarskap.

Exempel på bidrag
Genom sina insatser har organisationen:

 • med ett ansvarsfullt ledarskap blivit en positiv förebild för en hållbarare utveckling
 • skapat en attraktiv, hållbar arbetsplats och ett föredöme i branschen
 • vågat ta ett obekvämt och inspirerande beslut i syfte att bidra till en positiv utveckling
 • utmanat branschen med ny kunskap och inspiration
 • fört talan inom ett visst område och påverkat opinionen.

Ansvar för spelare och samhället – Vad ni har gjort för att öka konsumentskyddet, spelansvaret eller för att förbättra samhället?

Hållbarhet är idag lika viktigt som att möta marknadens behov med sina produkter och tjänster. Alla måste bidra positivt till samhället ur ett socialt, ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv. Så även spelbranschen.

En av spelbranschens viktigaste hållbarhetsfrågor är spelansvar. Att spela ska vara en rolig underhållning och något som görs som förströelse. Ingen ska må dåligt av att spela – det måste vara branschens gemensamma mål!

Tyvärr finns det en viss risk med alla produkter, att de kan leda till ett osunt spelande. Spelbranschen har ett ansvar att minimera denna risk. Detta kan göras genom många olika insatser och lösningar: spelansvarsverktyg som följer spelarens mönster, insatser som görs vid tecken på problem, justeringar i själva produkten, tydlig kommunikation och informationsspridning, med mera. 

Har ni hittat ett sätt att bättre nå detta mål och har ökat skyddet för konsumenten eller förbättrat samhället? Om svaret är ja hoppas vi att ni vill delta med ett bidrag i denna kategori.

Denna kategori väljer du om du vill nominera en aktivitet som bidrar till ökat konsumentskydd.

Exempel på bidrag
Genom innovativa och inspirerande insatser har

 • man utvecklat verktyg/system/processer för spelansvar
 • man utvecklat produkter som minskar risken för spelproblem
 • kommunikationen och marknadsföringen inkluderat spelansvar och samhällsansvar
 • man genomfört insatser som minskar riskspelandet
 • man startat forskningsprojekt
 • man satt jämställdhet, hållbarhet och mångfald satts i fokus
 • har organisationen bidragit till att förbättra miljön och samhället

Ansvar för spelare och samhället – Vad ni har gjort för att öka konsumentskyddet, spelansvaret eller för att förbättra samhället?

Hållbarhet är idag lika viktigt som att möta marknadens behov med sina produkter och tjänster. Alla måste bidra positivt till samhället ur ett socialt, ekonomiskt och ett ekologiskt perspektiv. Så även spelbranschen.

En av spelbranschens viktigaste hållbarhetsfrågor är spelansvar. Att spela ska vara en rolig underhållning och något som görs som förströelse. Ingen ska må dåligt av att spela – det måste vara branschens gemensamma mål!

Tyvärr finns det en viss risk med alla produkter, att de kan leda till ett osunt spelande. Spelbranschen har ett ansvar att minimera denna risk. Detta kan göras genom många olika insatser och lösningar: spelansvarsverktyg som följer spelarens mönster, insatser som görs vid tecken på problem, justeringar i själva produkten, tydlig kommunikation och informationsspridning, med mera. 

Har ni hittat ett sätt att bättre nå detta mål och har ökat skyddet för konsumenten eller förbättrat samhället? Om svaret är ja hoppas vi att ni vill delta med ett bidrag i denna kategori.

Denna kategori väljer du om du vill nominera en aktivitet som bidrar till att förbättra samhället.

Exempel på bidrag
Genom innovativa och inspirerande insatser har

 • man utvecklat verktyg/system/processer för spelansvar
 • man utvecklat produkter som minskar risken för spelproblem
 • kommunikationen och marknadsföringen inkluderat spelansvar och samhällsansvar
 • man genomfört insatser som minskar riskspelandet
 • man startat forskningsprojekt
 • man satt jämställdhet, hållbarhet och mångfald satts i fokus
 • har organisationen bidragit till att förbättra miljön och samhället

Nöjda kunder – känner du till inspirerande, innovativa initiativ och måttfulla marknadsföringsinsatser som har lett till att skapa nöjda och lojala kunder?

Det brukar sägas att människan alltid har spelat och att spel alltid kommer att finnas. Det hoppas vi stämmer, men idag har spelbranschen hård konkurrens från många andra underhållningsformer som mättar samma behov.

Enligt statistiken väljer allt färre i Sverige att lägga sina pengar och sin tid på spel om pengar. Det är viktigare än någonsin att behålla sina kunder och se till att de är riktigt nöjda.

Går det att hålla spelkunder nöjda även om de inte vinner den där storvinsten som reklamen lockade med? Om ni har hittat en lösning eller ett inspirerande initiativ som har ökat kundnöjdheten så hoppas vi att ni vill delta med ett bidrag i denna kategori.

Denna katgori väljer du om du vill nominera ett bidrag som mätbart ökat kundnöjdheten.

Exempel på bidrag
Genom innovativa och inspirerande insatser har

 • man utvecklat kundens köpupplevelse
 • man förbättrat kundbemötandet och dialogen
 • produkterna fått ett ökat underhållningsvärde
 • kunderna fått värde för pengarna även om de inte vunnit
 • man erbjudit underhållning utöver det vanliga
 • marknadsföringen haft annat budskap än stora vinster, jackpots och bonusar.

Nöjda kunder – känner du till inspirerande, innovativa initiativ och måttfulla marknadsföringsinsatser som har lett till att skapa nöjda och lojala kunder?

Det brukar sägas att människan alltid har spelat och att spel alltid kommer att finnas. Det hoppas vi stämmer, men idag har spelbranschen hård konkurrens från många andra underhållningsformer som mättar samma behov.

Enligt statistiken väljer allt färre i Sverige att lägga sina pengar och sin tid på spel om pengar. Det är viktigare än någonsin att behålla sina kunder och se till att de är riktigt nöjda.

Går det att hålla spelkunder nöjda även om de inte vinner den där storvinsten som reklamen lockade med? Om ni har hittat en lösning eller ett inspirerande initiativ som har ökat kundnöjdheten så hoppas vi att ni vill delta med ett bidrag i denna kategori.

Denna kategori väljer du om du vill nominera ett bidrag som lever upp till måttfull marknadsföring.

Exempel på bidrag
Genom innovativa och inspirerande insatser har

 • man utvecklat kundens köpupplevelse
 • man förbättrat kundbemötandet och dialogen
 • produkterna fått ett ökat underhållningsvärde
 • kunderna fått värde för pengarna även om de inte vunnit
 • man erbjudit underhållning utöver det vanliga
 • marknadsföringen haft annat budskap än stora vinster, jackpots och bonusar.

Så deltar ni

Det är kostnadsfritt att delta i Swedish Gambling Award och det finns ingen begränsning i hur många bidrag man får skicka in. Samma bidrag kan dessutom delta i flera kategorier, men med en separat ansökan per kategori.

Det är dessutom enkelt att vara med i Swedish Gambling Award! Du fyller i en ansökan via verktyget Penetrace och motiverar bidraget/bidragen genom att beskriva bakgrund, lösning och resultat.

BAKGRUND

Förklara bakgrunden och varför initiativet togs, Vilket problem skulle lösas?

LÖSNING

Beskriv initiativet eller insatsen och hur det löste problemet på ett nytt sätt.

RESULTAT

Vilket resultat har uppnåtts med initiativet och vilka lärdomar finns?

Ett bidrag skickas enkelt in via verktyget Penetrace: skapa ett konto här eller logga in på befintligt konto

Ett bidrag kan vara med i flera kategorier, men måste då registreras för varje kategori. Det går bra att komplettera ansökan med filer, bilder till exempel, vilket görs direkt i Panetrace. Innehållet i ansökan och eventuellt visuellt material kan komma att användas i extern kommunikation. Är materialet konfidentiellt måste det framgå. 

Tips från coachen

Juryn består av

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Ann-Sofie Olsson

Ann-Sofie Olsson, ordförande

Managementkonsult, Priority Group

Jenny-Nilzon-3

Jenny Nilzon

Affärsområdesansvarig, På AB

Sandra-fyrkant

Sandra Hansson

Advokat, Advokatfirman MarLaw AB

Leif

Leif Almgren

Senior spelkonsult

hanna_riberdahl

Hanna Riberdahl

Vd, Sveriges Annonsörer

Maria Kausits

Maria Kausits

Analytiker och partner, SB Insights

Magnus Berglund

Magnus Berglund

Vd, Kinglet

Juryn bedömer och nominerar tävlingsbidrag utifrån:

Kreativitet och nytänkande
Resultat och effekt utifrån uppsatta mål
Påverkan på kundernas agerande
Påverkan på attityd och opinion
Insats och ambition utöver det vanliga
Går att använda för andra i branschen
Inspiraration och förebild

Frågor och svar

Swedish Gambling Award ska sätta strålkastaren på de goda initiativ som gjorts och som ökar ansvarstagandet och en hållbar utveckling i spelbranschen. Mod och nytänkande ska premieras och förebilder hyllas i hopp om att inspirera andra att följa samma väg.

Spelbranschen skapar underhållning och glädje för många människor i Sverige. Trots det har branschen en del utmaningar. Allmänhetens förtroende är på en låg nivå för att det ska vara långsiktigt hållbart. Kritik riktas bland annat mot att spelreklam är påträngande och att ansvarstagandet är för långt . En del av kritiken är befogad men långt ifrån allt. Därför vill vi visa på det seriösa och strävsamma arbete som pågår för att skapa en sund och säker spelbransch.

Swedish Gambling Award arrangeras av branschorganisationerna BOS och Sper, men utmärkelsen vänder sig till alla aktörer i spelbranschen. En oberoende jury utser vilka som ska nomineras och vem som vinner.

Utmärkelsen innebär att initiativ från spelbranschen, eller aktörer som jobbar med spelbranschen, kan vara med och delta. De som vinner belönas med diplom och äran. Initiativen kommer även att lyftas fram som goda exempel i Spers kommunikation och informationsarbete.

Alla speloperatörer som har spellicens i Sverige kan delta. Även leverantörer av produkter och tjänster till spelbranschen i Sverige kan vara med så som spelutvecklare, marknadsförare, betallösningar och analytiker.

Företaget eller organisationen som deltar behöver inte ha sitt säte i Sverige. Kravet är att man vänder sig till svenska konsumenter och att man som speloperatör innehar svensk spellicens.

Arbetet ska ha varit aktuellt under de senaste två åren –  ha startats, vara pågående eller avslutats. Initierades arbetet för flera år sedan men pågår med gott resultat går det bra att använda som bidrag.

Nej, det är kostnadsfritt att delta i Swedish Gambling Award.

Ansökan kan göras på svenska eller engelska.

Det finns ingen begränsning för hur många bidrag man kan delta med. Vill ett företag/organisation delta i flera kategorier med samma bidrag ska dock en ansökan per kategori göras.

Man kan anmäla bidrag med start från 16 januari 2023 till och med den 3 april 2023.

Ett bidrag kan komma från en speloperatör, en leverantör eller en samarbetspartner. Däremot måste den som är föremål för ansökan bli informerad om att ett bidrag skickas in.

Juryn består av sju personer varav en ordförande. Personerna besitter olika kunskap inom ledarskap, hållbarhet, kommunikation och marknadsföring. Jury är oberoende och deras beslut kan inte överklagas.

Juryn utgår ifrån om initiativen visat på kreativitet och nytänkande, har påverkat kundernas agerande, är en insats eller ambition utöver det vanliga, har inspirerat andra/går att använda av andra, har skapat opinion eller påverkat attityd.

De nominerade bidragen tillkännages under maj 2023, efter att juryn har sagt sitt.

Årets vinnare utses vid en prisutdelning den 15 juni 2023.

Det går inte att delta anonymt eller skicka in anonyma bidrag utan det måste vara tydligt vem som är avsändare till initiativet. Däremot kommer känslig information inte publiceras, sådant som t.ex. juryn tar del av i ansökan om det inte har godkänts innan.

Kontakt


Har du frågor om Swedish Gambling Awards är du välkommen att kontakta oss genom att mejla till swedishgamblingaward@gmail.com

Arrangörer